Copyright websitewww.bowtech.ws este protejat de Oficiul European pentru Drepturi de Autor care asigura inregistrarea internationala si arhivarea cererilor de copyright. Acest depozit de copyright demonstreaza drepturile de proprietate intelectuala in cazul oricaror revendicari sau dispute.

De asemenea www.bowtech.ws este marca inregistrata si de 2010 © CRS Copyright Romanian Services care asigura ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afisa, sau de licenta, de care se bucura autorii ca rezultat al unui efort creativ independent cu referire la operele create; institutia dreptului de autor este instrumentul de protectie a creatorilor si operelor lor.

Copyright-ul da proprietarului dreptul exclusiv asupra prorietatii intelectuale de a reproduce, distribui, executa, afisa, sau de licenta de munca sa ca rezultat al unui efort creativ independent. Proprietarul primeste de asemenea, dreptul exclusiv de a produce sau licentia si derivate sale de lucru.

Copyright-ul protejeaza orice tip de design, opere literare, artistice, dramatice, muzicale sau documente, muzica, site-uri web, software, design-uri, logo-uri, opere de arta, ilustratii, picturi, fotografii, scripturi, carti, manuscrise, poezii, filme, jocuri, programe TV,de asemenea protejeaza modul in care ideile sunt exprimate ca subiect al dreptului de autor.

In Romania Legea nr. 8/1996 stabileste cadrul juridic privind dreptul de autor/copyright si drepturile conexe.

Aceasta lege este in vigoare in prezent fiind modificata si adaugita prin urmatoarele acte normative:

Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 ;

Ordonanta de urgenta 123 din 1 septembrie 2005 .

Legea prevede ca autorul unei opere (literara, artistica, muzicala etc) sa detina dreptul asupra respectivei opere pe toata durata vietii sale plus inca 70 de ani. Drepturile de autor se mostenesc de catre urmasii legali ai autorului ( in cazul mai multor autori, drepturile expira la 70 de ani de la moartea ultimului dintre acestia ).Exceptie o fac programele de calculator unde termenul este de 50 de ani in loc de 70.

Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite. De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit, scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal, precum si publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta.

Dupa Conventia de la Berna nu mai este necesara indicarea faptului ca o opera este protejata de drepturile de autor atat timp cat proprietatea intelectuala a unei opere literare, artistice sau stiintifice corespunde autorului pentru simplul fapt ca el a creat-o si sunt considerate obiecte ale proprietatii intelectuale toate creatiile originale literare, artistice si stiintifice exprimate prin orice mediu si pe orice suport, tangibile sau intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa in viitor.

In lumea digitala se aplica aceleasi legi ale proprietatii intelectuale si drepturilor de autor ca si pentru toate celelalte creatii originale.

Parteneri 2010 © CRS Copyright Romanian Services :

UTI Sistems
Cabinet de avocatura Turcu&Turcu
Agentia de Proprietate Industriala Ariana

nitescu  Atention Copyright Romanian Services and European Copyright Office provides worldwide copyright registration and deposit of copyright material. Securing independent evidence will prove ownership in any possible claims or disputes.

www.bowtech.ws